Lingua ac Communitas Vol 22 (June 2012)

 

ksiega

 

Table of Contents »»»

Editors »»»

 

Archives

 

ARTICLES

 • Gerhart Schmidt - O pochodzeniu języka »»»
 • Richard Wisser Język »»»
 • Przemysław ŻukiewiczO komunikacji w procesie przywództwa politycznego »»»
 • Stanisław Barszczak War, Peace and Love by Emmanuel Lévinas »»»
 • Rafał Ilnicki Użytkownik modelowy – podmiotowość implikowana
  przez oprogramowanie
  »»»
 • Małgorzata Zadka Kontekst i konwencja w komunikacji »»»
 • Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski Komunikacja dla osób
  niepełnosprawnych w środowiskach nowych mediów »»»
 • Agnieszka Morzy Oddać sens seksu… Medialne oblicza merytorycznego
  dyskursu erotycznego jako kulturowo-społeczny problem komunikacyjny »»»

 • Katarzyna Liber Tłumacz jako niewerbalny kłamca? Problem niewerbalnej
  wiarygodności tłumacza jako nadawcy komunikatu »»»
 • Sebastian Musioł Symbol, mit, rytuał w komunikacji marketingowej »»»
 • Antonio Castillo Esparcia, Emilia Smolak-Lozano Historyczny rozwój
  koncepcji teoretycznych na temat roli środków masowego przekazu
  w społeczeństwie »»»

 • Andrzej Marzec Poza zasadą podręczności – niepodzielne rządy podmiotu
  i nieunikniona emancypacja rzeczy»»»
 • Maciej Musiał Kolonizacja intymności. Badania socjologiczne Arlie Russell
  Hochschild w perspektywie teorii krytycznej Jürgena Habermasa »»»
 • Jarosław Boruszewski Jakość i wiarygodność informacji w infobrokerstwie »»»

REVIEWS

 • Magdalena Gilicka – U źródeł fenomenologii: polsko-niemieckie kontakty
  filozoficzne »»»
 • Magdalena Filipiak – Egzystencja i transcendencja w myśli
  Karla Jaspersa »»»

 

 


 

 

stat4u