Lingua ac Communitas Vol 24 (June 2014)

 

ksiega

 

Table of Contents »»»

Editors »»»

 

Archives

 

ARTICLES

 • Bogdan Walczak - Staropolska poezja okolicznościowa »»»
 • Honorata Korpikiewicz Nieświadome determinanty poezji. Czasowa struktura wierszy »»»
 • Ewa PiotrowskaPoezja skaldów – staronordycki przypadek komunikacji społecznej »»»
 • Mariusz Moryń Poezja a byt człowieka w koncepcji nowej fenomenologii »»»
 • Włodzimierz Wilowski Haiku a japońskie wiersze o śmierci i japońskie wiersze o miłości »»»
 • Jerzy Struk Poezja – językiem „tego, co niewysłowione »»»
 • Katarzyna Taborska Liryka jako przekaz pośredni. Perspektywa lektur »»»
 • Katarzyna Liber Werbalne i niewarbalne aspekty propagandy politycznej »»»
 • Anna Kapuścińska Was kostet eine Übersetzung? Zu Vor- und Nachteilen der funktionellen literarischen Translation »»»
 • Ewelina Czujko-Moszyk John Dewey’s community of inquiry »»»
 • Mikołaj Firlej Incommensurability of law »»»
 • Stanisław Barszczak Teoria cnót Alisdaire’a MacIntyre’a jako poświadczenie charakteru wspólnego życia »»»
 • Marek Hołowiecki Wykorzystanie e-learningu jako formy kształcenia zdalnego na publicznych uczelniach wyższych w Polsce »»»

 

 


 

 

stat4u