Lingua ac Communitas Vol 25 (2015)

 

ksiega

 

Table of Contents »»»

Editors »»»

 

Archives

 

ARTICLES

 • Bolesław Andrzejewski - Pragmatyczny „zwrot” w filozofii komunikacji »»»
 • Mariusz Moryń - Człowiek wobec brzydoty. O nowej fenomenologii Hermanna Schmitza »»»
 • Katarzyna Taborska - Die Grenzstadt als Held medialer Übermittlungenam Beispiel von Landsberg an der Warthe(eine Klassifikationsskizze) »»»
 • Paulina Kłos-Czerwińska - The Notion of Discourse in the Linguistics of Teun van Dijk and Its Relations to Ideology, Persuasion and Manipulation »»»
 • Grażyna Osika - Hiperczytanie jako struktura poznawcza »»»
 • Joanna Kic-Drgas - Nowe oblicza filologii. Filologia – nie tylko nauka o języku »»»
 • Marta Kosińska - Performens interaktywny i filozofia kultury. Pragmatyka języka i studia performatywne w optyce studiów kulturowych »»»
 • Honorata Korpikiewicz - Najwcześniejsze polskie badania kosmoekologiczne Profesora Bohdana Kiełczewskiego »»»
 • Mateusz Adamczyk - Komunikacja wizualna: od znaku symbolicznego do współczesnych znaków firmowych »»»
 • Sandra Owocka - Spór o naturę języka: mentalizm a antymentalizm »»»
 • Przemysław Wiatr - Vilém Flusser o komunikacji – wybrane zagadnienia »»»
 • Jan Pleszczyński - W jaki sposób i w jakim sensie współczesne media zastępują świat? Zwrot racjomorficzny w komunikacji »»»
 • Grzegorz Chajnowski - Literatura odzwierciedleniem ducha narodu w ujęciu filozofii Hegla »»»
 • Joanna Mysona Byrska - O pracy bogatych i biednych w społeczeństwie konsumpcyjnym »»»
 • Michał Wendland - Człowiek i komunikacja »»»

 

 


 

 

stat4u