Lingua ac Communitas Vol 9 (october 1999)

 

ksiega

 

Table of Contents »»»

Notes about Authors »»»

Editors »»»

 

Archives

 

ARTICLES

 • Gerhard Funke – Kant als Persönlichkeit und die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit, wirklich Mensch zu sein »»»
 • Norbert Leser – Max Adler als Philosoph »»»
 • Richard Wisser – Zur Briefwechsel Martin Heidegger – Karl Jaspers »»»
 • Sandra B. RosenthalLanguage and Reality: the alien Paths of classical Pragmatism and Rorty »»»
 • Reiner Wiehl – Phänomenologie und Dialektik »»»
 • Hermann Schmitz – Die Liebe »»»
 • Dieter Birnbacher – Tierversuche – Ethische Aspekte »»»
 • Ryogi Okochi – Natur und Shizen/Jinen »»»
 • Józef Bańka – O dwuświatowej ontologii w „Enneadach” Plotyna »»»
 • Czesław Głombik – Bronisław Bandrowski i jego związki z getyngeńskim seminarium filozoficznym »»»
 • Czesław Karolak – Problemy odbioru tekstu literackiego w warunkach obcokulturowych »»»
 • Józef Kosian – Rozum a intelekt. Wokół pytania: Czy Goethe był umysłem filozoficznym? »»»
 • Roman Kozłowski – Wolność fundamentem etyki Kantowskiej »»»
 • Ryszard Lipczuk – O wielości i wieloznaczności terminów (na przykładzie klasyfikacji aktów mowy) »»»
 • Jan Papiór – Dekonstrukcjonizm! – i? »»»
 • Ryszard Liberkowski – Kantowska krytyka kartezjańskiego cogito »»»
 • Marek Kazimierczak – Rehabilitacja filozofii jako teorii poznania w filozofii niemieckiej połowy XIX wieku »»»
 • Małgorzata Adamiec-Jadwiżak – Wokół czynów nadobowiązkowych »»»
 • Tomasz Sahaj – Wpływ poglądów św. Augustyna na postrzeganie śmierci w kulturze europejskiej »»»


CHRONICLE

 • Urszula Żydek-Bednarczuk – Bericht über das 33. Linguistische Kolloquium
  in Thessaloniki (24.-26.09.1998) »»»

BOOK REVIEWS

 • Anna Malitowska – Über die Ethik aus hermeneutischer Sicht. Bernhard Irrgang,
  Praktische Ethik aus hermeneutischer Sicht, Ferdinand Schöningh, Paderborn,
  Münich, Wien, Zürich 1998 »»»


stat4u