Editors

Publisher

Lingua ac Communitas is edited and published at the Department of Philosophy of the Adam Mickiewicz University by Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Editor's address: Instytut Filozofii UAM, ul. Szamarzewskiego 91,
PL-60-569 Poznań, Poland, tel.(+48) 061 829-22-80

learn more about Department of Philosphy »

 

Printing House

Lingua ac Communitas is printed by
Zakład Graficzny UAM
ul. H. Wieniawskiego 1 61 ‑712 Poznań
tel. (+48) 061 829-42-94
e-mail: zaklad.graficzny@amu.edu.pl

learn more about printing house »

Funding Father

Editor-in-Chief

Managing Editor

Assistants to Managing Editor

Website Editor

Editorial Board

 • Karl-Otto Apel (Frankfurt am Main)
 • Karol Bal (Wrocław)
 • Dieter Birnbacher (Düsseldorf)
 • Jürgen Bolten (Jena)
 • Tilman Borsche (Hildesheim)
 • Albrecht Greule (Regensburg)
 • Horst Hörner (Heidelberg)
 • Domenico Jervolino (Roma)
 • Leon Miodoński (Wrocław)
 • Andrzej Noras (Katowice)
 • Ryogi Okochi (Kobe)
 • Alberto G. Ranea (La Plata)
 • Sandra Rosenthal (New Orleans)
 • Gerhart Schmidt (Bonn)
 • Hermann Schmitz (Kiel)
 • Richard Wisser (Mainz)

Reviewers

 • Peter Garbe (Greifswald)
 • Juergen Bolten (Jena)
 • Tilman Borsche (Hildesheim) 
 • Marek Jeziński (Toruń)
 • Marek Kazimierczak (Poznań)
 • Wojciech Klepuszewski (Koszalin)
 • Małgorzata Marciniak (Szczecin) 
 • Anna Mrożewska (Koszalin)
 • Tomasz Sahaj (Poznań)
 • Marek Szulakiewicz (Toruń) 
 • Andrzej Zachariasz (Rzeszów)
 • Czesław Karolak (Poznań)
 • Stanisław Puppel (Poznań)
 • Ryszard Stachowski (Poznań)
 • Michał Wendland (Poznań)

Editor:

English – Stephen Butler
German - Peter Garbe
Polish – Izabela Baran

stat4u